Alfa-college

ROC Alfa-college is een regionaal opleidingscentrum in het noorden van Nederland voor beroepsonderwijs voor jongeren en volwasseneneducatie. Binnen het Alfa-college bestond de behoefte een professionaliseringsslag te maken ten aanzien van het Sharepoint 2007 portaal. In dat kader is aan Webbite gevraagd een drietal doelstellingen te realiseren, mede in het kader van de implementatie van het competentie gericht onderwijs.

Gepersonaliseerde omgevingen

Webbite bouwde voor drie doelgroepen gepersonaliseerde omgevingen binnen het portaal, een van de krachtigste mogelijkheden van Sharepoint 2007. Het ging om een studentendashboard, een docentendashboard en een omgeving voor managementrapportages. Wanneer een student inlogt komt deze meteen in zijn gepersonaliseerde omgeving en krijgt gegevens aangeboden op basis van zijn gebruikersprofiel. Hier moet bijvoorbeeld gedacht worden aan lesmateriaal voor zijn of haar vakken, nieuws van zijn of haar unit, gemaakte afspraken met de coach en een mogelijkheid tot het digitaal inschrijven op vakken en workshops. Daarnaast zijn koppelingen gemaakt met Peoplesoft via de Business Data Catalog (BDC) waarmee een student rechtstreeks zijn up-to-date cijfers aangeboden krijgt. Ook voor de docenten en het management zijn soortgelijke omgevingen gebouwd.

Digitalisering van processen

Hiernaast heeft Webbite de belangrijkste belangrijkste werkprocessen binnen het Alfa-college gedigitaliseerd. In dit kader is onder andere een applicatie gebouwd waarmee medewerkers nieuwe ICT diensten kunnen aanvragen, bijvoorbeeld een nieuw account of nieuwe werkplek, en waarmee de betrokkenen deze issues kunnen volgen. Ook is een formulier met maatwerk workflow gebouwd waarmee managers veranderingen kunnen aangeven in de werkomstandigheden van een medewerker, bijvoorbeeld minder uren werken of het werken op een andere locatie.

Verbetering navigatie en structuur

Als laatste is er een grote verbeteringsslag gemaakt ten aanzien van de navigatie en structuur van het portaal. Samen met een designbureau is een nieuw design gemaakt en zijn de knoppen van de bibliotheken, lijsten en site settings compleet verandert en op een andere plek gezet. Hierdoor is het voor eindgebruikers een stuk makkelijke geworden alle functionaliteit te vinden en te gebruiken.

Webbite | Gladioolweg 9 | 1338 LK | Almere | 036-7503336 | 06-13533208 | erik@webbite.nl | KvK 39099692