Qwise

Qwise is kennisgerichte organisatie met focus op Virtualisatie, Server Based Computing en Cloud Computing en geeft advies over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de diverse oplossingen binnen consultancy, projecten, detachering, outsourcing en training. Voor de organisatie heeft Webbite een SharePoint 2010 platform van de start af aan opgezet en uitgebouwd in cockpit vorm.

SharePoint 2010 Document Management Systeem

Webbite bouwde binnen het SharePoint 2010 platform van de organisatie een complex document management systeem waarbij rekening is gehouden met de nieuwste mogelijkheden van SharePoint 2010. Zo is er onder andere gebruik gemaakt van document sets om verschillende groepen documenten logisch te structureren. Het systeem dient ervoor om klantgegevens en klantdocumenten van de organisatie te bewaren. Elke klant heeft daarmee zijn eigen klantensite met onderliggende projectensites. Omdat zowel bestaande klantgegevens als projectgegevens gebruikt en getoond dienen te worden, zijn verschillende bronsystemen gekoppeld aan het document management systeem. Hiervoor is gebruik gemaakt van de Business Data Connectivity Service en een aantal mooie Silverlight webparts.

Kennismatrix

De kennismatrix die door Webbite is gebouwd voorziet medewerkers van de organistatie in de mogelijkheid hun kennisniveau op een bepaalde skill of een bepaald terrein in te vullen en te beheren. Hiervoor is een Silverlight applicatie gebouwd die in kolommen het kennisniveau toont en in rijen de verschillende skills of applicaties. Door middel van het zetten van een vinkje in een specifieke cell kan het kennisniveau opgegeven worden. De gegegevens worden in de SharePoint gebruikersprofielen opgeslagen omdat dit de meest logische plek is voor het bewaren van gepersonaliseerde gegevens. Daartoe gemachtigde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om medewerkers te zoeken op basis van één of meerdere skills.

Aanvragen examens

Voor de gepersonaliseerde cockpit is niet alleen de kennismatrix gebouwd maar ook een applicatie waarmee gebruikers examens aan kunnen vragen bij de afdeling P en O. Afhankelijk van specifieke gegevens in het gebruikersprofiel krijgt de begeleider een e-mail en wordt na het indienen van een aanvraag automatisch een workflow afgevuurt die de complete aanvraag regelt.

Webbite | Gladioolweg 9 | 1338 LK | Almere | 036-7503336 | 06-13533208 | erik@webbite.nl | KvK 39099692