Rabobank

Rabobank Nederland is een grote financiële instelling in Nederland. In Zeist zit een deel van het ICT bedrijf van Rabobank Nederland. Het team Informatie Services is belast met het onderhoud van het SharePoint platform. Binnen het team Informatie Services was er een grote behoefte naar structuur en uitbreiding van kennis. Webbite heeft geholpen met het beheersbaar maken van de SharePoint omgevingen. Dit door te helpen duidelijkheid in de werkstromen te creëren en bestaande incidenten op te lossen.

SharePoint 2007 Security

Op het gebied van SharePoint security moest er een hoop beschreven en gedocumenteerd worden. Webbite heeft veel tijd gestoken in het opstellen van een gedegen security document. Dit document beschrijft alle aspecten op het gebied van security van SharePoint. Ook heeft Webbite een testdocument opgesteld om de security instellingen binnen SharePoint per bepaalde tijdsperiode te controleren. Daarnaast kwam tijdens de ontwikkeling van beide documenten naar voren dat er nog een aantal zaken op security gebied gedaan moesten worden. Deze worden nu in projectvorm opgepakt.

Inrichting SharePoint 2007

Webbite is verder betrokken geweest bij het opstellen van een nieuwe werkwijze binnen de SharePoint afdelingen Rabobank breed. Diverse afdelingen binnen Rabobank Nederland doen hun eigen onderdeel van SharePoint. Om hier meer eenheid in aan te brengen heeft Webbite een voorstel voor verandering opgesteld. Hierin staat onder andere, het gebruik maken van besluitdocumenten, opstellen van een lange termijn architectuur, goede inrichting van een beheerafdeling en het gebruik maken van een release kalender. Inmiddels zijn er al de nodige aanpassingen doorgevoerd en ziet men dat terug in de voortgang en kwaliteit van SharePoint.

Overig

Daarnaast is Webbite betrokken geweest bij tal van andere SharePoint gerelateerde zaken zoals werkoverdracht tussen afdelingen, schrijven van Functionele Ontwerpen, ontwikkelen van custom tools, implementatie van solutions, en het oplossen van problemen op basis van ITIL.

Webbite | Gladioolweg 9 | 1338 LK | Almere | 036-7503336 | 06-13533208 | erik@webbite.nl | KvK 39099692